Betingelser og definitioner

1. Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fuldt ud for alle tilbud, salg og fremtidige leverancer fra Gravotech Danmark ApS til køber, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Hvis købers indkøbsvilkår afviger fra disse betingelser, kræver dette en positiv bekræftelse og vil ikke anses som stiltiende accepteret af Gravotech Danmark ApS.

2. Salgspant

Gravotech Danmark ApS har salgsret i salgsobjekterne, indtil købesummen er fuldt betalt. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, pålægges der en morarente på 2,5% pr. måned fra forfaldsdatoen. Jf. Lov om pant af 8. februar 1980.

3. Prisændringer

Hvis vores leverandørers priser, importomkostninger eller offentlige afgifter ændres efter kontraktens indgåelse, kan prisen ændres forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed. Det samme gælder ved ændringer i valutakurser indtil to dage efter, at betaling er fuldt modtaget af Gravotech Danmark ApS.

4. Transport

All transport af varer fra Gravotech Danmark ApS til køber sker for købers egen regning og risiko. Medmindre andet er aftalt, leveres alle vareforsendelser Ex Works Haslev i henhold til Incoterms 2010. Forsendelser under [xxx] kg sendes med [navnet på fragtføreren]. Hvis en anden fragtfører ønskes, skal køber sørge for afhentning i Haslev.

5. Garanti

Nye maskiner leveres med tre års garanti fra leveringsdatoen. Medmindre andet er skriftligt aftalt, sælges brugte maskiner og udstyr i den stand, de befinder sig. Der gives tre måneders garanti på reparationer udført af Gravotech Danmark ApS’s ansatte, og på udskiftede dele eller reparerede dele (standardudveksling / udskiftning af defekte dele til anden brugt fabriksoverhalte dele). Læs mere om vores garanti her.

6. Reklamation

Eventuelle reklamationer skal ske øjeblikkeligt, skriftligt og tydeligt meddele, at køber påberåber sig reklamation på manglen. Reklamationsfristen er 12 måneder, for elektronisk udstyr 3 måneder. En henvendelse angående service eller fejlrettelse anses ikke som en reklamation i lovens forstand. Garanti og reklamationsret bortfalder, hvis reparation eller ændring af udstyret udføres af andre uden bekræftelse fra Gravotech Danmark ApS. Vi tager forbehold for variationer i farvegengivelsen på billeder i webshoppen og på hjemmesiden.

7. Ansvar for tab

Gravotech Danmark ApS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab og er ikke forpligtet til at betale erstatning eller give prisnedsættelse, hvis en kontraktmæssig mangel afhjælpes. I enhver henseende vil erstatningen være begrænset til 5% af salgsobjektets pris op til kr. 100.000,-, og 2,5% af det overskydende beløb. Køber bærer fuldt ud risikoen for spændingsvariationer, fejl i strømforsyning eller andre lokale forhold.

8. Aksept

Ved bestilling af varer fra Gravotech Danmark ApS pr. telefon, e-mail eller via webshoppen, bekræfter køber, at disse salgsbetingelser accepteres. Salgsbetingelserne er angivet på pakkesedler, der følger med alle vores vareleverancer, og på fakturaen, som normalt modtages af køber inden for 7 dage efter levering.

9. Tvist

Verneting for enhver tvist er Haslev Forliksråd eller en anden passende retsinstans i området.

Definitioner

Support

Support er arbejdstid ved brugerstøtte via e-mail, telefon og eventuel fjernstyring udført fra vores lokaler. Hvis en igangværende supportsag efter dit ønske skal eskaleres til en servicesag, vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail med aftalt tid og gældende betingelser. Support faktureres pr. påbegyndt 1/2-time efter den til enhver tid gældende timesats. Hvis du har en aktiv Supportaftale, er telefonsupport inkluderet i aftalen.

Service

Service er arbejdstid ved brugerstøtte, installationer, opgraderinger og anden assistance, udført uden for vores lokaler, samt reparationer og vedligeholdelse udført hos kunden eller i vores lokaler. Service faktureres pr. påbegyndt 1/2-time efter den til enhver tid gældende timesats. Hvis du har en aktiv Serviceaftale, er både Support og Service inkluderet i aftalen.

Originalarbejde

Originalarbejde, logo scanning osv. er opstartsomkostninger og arbejdstid ved sådan bistand udført i vores lokaler. Originalarbejde faktureres pr. opstart inklusive en time, og derefter pr. påbegyndt time, efter den til enhver tid gældende timesats. Originalarbejde er ikke dækket af Support eller Serviceaftale.

Rejseudgifter

Rejseudgifter inkluderer rejsetid (faktureres pr. påbegyndt halvtime efter den til enhver tid gældende timesats), kørsel pr. km samt diæt efter statens satser. Flybillet med åben retur (SAS Premium, Norwegian Flex o.l.), hotel, færge, taxa, bus osv. faktureres efter regning.

KONTAKT OS!

Send en mail eller ring 31 31 03 17

    Logg inn

    Direkte login:

    HVA SER DU ETTER?