Maskiner og utstyr for lasergravering

Hvordan fungerer lasergravering?

Laserkilden i en laserkuttermaskin produserer en kraftig og konsentrert lysstråle som har nok energi til å varme opp og fordampe materialet i fokuspunktet for en laserkutter. Laserteknologi er berøringsfri og merker harde materialer raskt og tydelig med høy nøyaktighet. Noe som gjør den enklere å håndtere enn mekanisk gravering.

Kontakt os

Stort utvalg av laserkuttere og merkemaskiner

Vi tilbyr forskjellige løsninger tilpasset ditt behov. Vi har lasermaskiner basert på fire forskjellige laserkilder med hver sine egenskaper, CO2, Fiber, Green, samt vår egenutviklede Hybrid (DPSS) laser. I tillegg leverer vi tre typer maskiner kombinert med de nevnte laserkildene. Se våre graveringsmaskiner for modeller beregnet for integrasjon, frittstående arbeidsstasjoner og desktop modeller.

Stor lasermerker for større graveringLasergravering for mindre gravering av blant annet QR-koderMindre standalone graveringsmaskiner

Hva brukes lasergravering og laserkutting til?

Lasere arbeider uten mekanisk slitasje eller påvirkning av emnet som skal merkes. Laser passer dermed nesten for all type produksjon, alt fra estetisk pen merking på edle metaller, til ultra rask «on-the-fly» merking i produksjonsmiljø. Dette gjør det enklere med både lasermerking på metall og gravering av stål.

De fleste lasermerketeknikker bruker ikke kjemikalier, skjære / kjøleolje eller andre tilsetninger. Du kan oppnå tre forskjellige effekter med lasergravering, termisk merking i overflaten, fjerning av materiale eller fjerning av overflatelag.

Avtrekk er viktig

Når laseren brukes til å merke, gravere og skjære i forskjellige materialer, utvikles det gass, damp og støvpartikler som spres inne i maskinen. Graden av forurensning, og om gassene / partikler kan klassifiseres som skadelige ved innånding, avhenger av materialet som graveres eller skjæres. Man kan ikke utelukke at oksider av grunnmaterialet frigis, sammen med forskjellige skadelige gasser, som klor, benzen og fosgener. Et avtrekk er derfor viktig for å kunne ha en maskin med langvarig levetid. 

Maskinens levetid

Den høye temperaturen som oppstår fører til at gassen i nærheten av fokuspunket slår opp mot linsen og forurenser denne. Dette fører til matting / fastbrenning av smuss som lager arr i fokuslinsen som raskt svekker effekten på laseren. Luftbårne partikler kan også forårsake problemer for laseren dersom de ikke ventileres ut av kabonettet, med tap av nøyaktighet og effekt som resultat.

Filtersystemer

Den beste metoden for å unngå problemer med avgasser og støv, er å fjerne luftbåren forurensning så raskt og fullstendig som mulig ved bruk av et filtreringssystem. Alle våre lasermaskiner tilbys med et tilpasset filltersystem som gjør denne prosessen enklere. 

KONTAKT OS!

Send en mail eller ring 31 31 03 17

    Logg inn

    Direkte login:

    HVA SER DU ETTER?