Avtaler

Vi har service- og supportavtaler som passer for deg som ønsker forutsigbarhet i ditt maskinhold. Med avtalene forplikter vi oss til å løse problemene raskt, slik at produksjonen kan gjenopptas raskt etter et uhell.

Serviceavtale

Vår serviceavtale sørger for økt lønnsomhet, der du unngår uforutsette kostnader ved eventuelle uhell, maskinhavari eller andre driftsforstyrrelser. Med serviceavtale har du prioritet på både teknikertid og deler. I tillegg dekker avtalen service, support, kritiske deler og programvareoppgraderinger.

Supportavtale

Vår supportavtale dekker support og programvareoppdateringer, sammen med en prioritet på teknikertid. Supportavtalen gir økt lønnsomhet ved at du unngår kostnadene ved telefonsupport og fjernstyring.

KONTAKT OS!

Send en mail eller ring 31 31 03 17

    Logg inn

    Direkte login:

    HVA SER DU ETTER?